என்னிடம் இந்த பயிற்சிக்கு அளிக்க கூடிய பணம் இல்லை வேறு… - Forum Topic

Epic Flight Academy Forums International Flight School Students என்னிடம் இந்த பயிற்சிக்கு அளிக்க கூடிய பணம் இல்லை வேறு…

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #54621

  என்னிடம் இந்த பயிற்சிக்கு அளிக்க கூடிய பணம் இல்லை வேறு ஏதும் வழிகள் உண்டா

  #54640

  We encourage you to evaluate financing options. Once training has started, it’s best not to have any interruptions. Stopping and starting your flight training costs much more in the long run, because your skills and knowledge become dull when you are grounded while saving up funds to fly. It is more cost and time-efficient to have your flight training funds readily available so you can train without interruption.

  Unfortunately, scholarships and financing are not available for international students at this time. But we do have a section with suggestions to help you secure funding for attending Epic Flight Academy. Please check here: https://epicflightacademy.com/flight-school-financing-international/

  Best of luck!

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Forum Statistics

Total Posts: 9,164 Total Members: 67,396 Newest Member: armandosutcliffe
Epic Chat Close

Loading...

Close